העברת הדוח השנתי למס הכנסה ידועה לשמצה כהליך מועד לבעיות, לכן חשוב לבחור לביצוע המשימה רואה חשבון איכותי שיודע להתמודד עם כל המוקשים שהגשת הדוחות הללו דורשת. בעל מקצוע טוב יכול להפוך את נושא הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה לפשוט וקל.

למה מגישים דוח שנתי למס הכנסה

מס הכנסה מבקש מכל מי שנדרש על פי חוק להגיש דוח שנתי, בדוח יופיע פירוט של כלל ההוצאות וההכנסות של הנישום במהלך שנת המס האחרונה, הדוח מאפשר למס הכנסה להעריך את כמות המס הנכונה שיש להעביר למדינה וכדי לבקר את ההעברות שכבר בוצעו במהלך השנה. הדוח מוגש אחת לשנה עד ה-30 באפריל בשנה העוקבת לתום שנת המס הרלוונטית.

מהם הפרטים המופיעים בדוח השנתי

הדוח כולל בתוכו את כל ההכנסות במהלך שנת המס הרלוונטית – משכורת או רווחים מעסק, הכנסות משכירות, רווחים מהשקעות אחרות כמו מניות, קופות גמל ועוד. בנוסף יש לכלול בדוח את כל ההוצאות שבוצעו במהלך השנה ורלוונטיות לתחום המס כמו – שכר לעובדים, הוצאות שכירות לעסק, הוצאות על בעלי מקצוע שסיפקו שירותים לעסק והוצאות נוספות הקשורות באופן ישיר ליצירת הכנסה.

כמו כן הדוח יכלול פירוט של כלל המיסים שהועברו לרשויות המס במהלך אותה שנה, לסעיף זה חשיבות גדולה במיוחד למניעת תשלום כפל מס. לבסוף הדוח יכלול העברות שבוצעו לביטוח לאומי, פנסיה קרנות השתלמות ועוד.

הליך הגשת הדוח השנתי

את הדוח יש להגיש על גבי טופס מיוחד של מס הכנסה – טופס 1301. את הדו"ח ניתן להגיש בצורה מקוונת באתר של רשות המיסים. הטופס המקוון מספק הסברים רלוונטיים לכל סעיף וסעיף בדו"ח ועוזר למגיש להגיש אותו באופן עצמאי.

לאחר מילוי הדוח באתר רשות המסים יופיע בפני המשתמש תחשיב של המסים אותם יש לשלם לרשות המס, הסכום לא כולל תוספות כמו ריבית הפרשי הצמדה ועוד. לאחר הגשת הדוח נתוניו יעודכנו, רשות המסים תשלח למגיש דוח אותו יש להדפיס, לחתום עליו ולהגישו באופן ידני לפקיד השומה הרלוונטי.

דוח עצמאי מקוצר

לעצמאים שסך ההכנסות השנתי שלהם לא עולה על 60 אלף ₪ יש אפשרות להגיש דוח מקוצר ופשוט בהרבה, אורכו לא עולה עמוד אחד וגם אותו ניתן להגיש באינטרנט בפרוצדורה דומה להגשת הדוח המלא. ההבדל היחיד הוא שאין צורך להגיע פיזית לרשות המסים כדי להגיש את הדוח מודפס וחתום.

האם להשתמש בבעל מקצוע לטובת הגשת הדוח?

פנייה לרואה חשבון כדי שיטפל בהגשת הדוח השנתי היא צעד חכם מהרבה סיבות, ראשית הדוח יוגש בצורה מדויקת ומקצועית וימנע מכם בעיות עתידיות, שנית רואה החשבון יוכל לסייע בהפחתת נטל המס שתצטרכו לשלם במספר דרכים. לבסוף הגשת הדוח על ידי רואה חשבון תחסוך לכם כאב ראש רב, הגשת הדוח על אף ההנגשה שלו באמצעות אתר האינטרנט דורשת זמן רב ופרטים רבים.